X

הובלה והפצה

הובלה והפצה

הובלת מכולות \ משטחים – הינה חלק משרשרת התהליכים לוגיסטיים, שמתחיל ביצרן, דרך נמלי התעופה / הים, המפיצים, וסופה בצרכן.

הובלת מכולות דורשת תכנון לוגיסטי מקצועי ומפורט ביותר:
שינוע המכולה, אחסנתה ופריקתה מצריכים היערכות קפדנית עקב המורכבות שבהובלה כזו.

פרויקטים לוגיסטיים מורכבים

בין תחומי ההתמחות של אייבי-כסלו ושל הקבוצה ניתן למנות את תחום הפרויקטים המיוחדים שלנו בהובלת מטענים קונבנציונליים וחריגים באוויר בים וביבשה.

בכל הקשור לשינוע הסחורות מורכבות כגון, אוטובוסים, צינורות רחבים, מנופים, מתקנים עצומים וכבדים.

פריסה גלובאלית

כל נקודות הסוכנים והנמלים על פני הגלובוס על מנת לתת לכם שירות רחב עד לחברתכם בפריסה גלובאלית מכל מקום.