X

היסטוריית החברה

חברת א. כסלו - היסטוריה קצרה

חברת כסלו מהוותיקה בתחום השילוח הבינלאומי עשרות שנים ,נרכשה ע"י קבוצת אייביטרנס לוגיסטיקה בע"מ בשנת 2008 , על מנת לתת מינוף מעוף וחדשנות כקבוצה מובילה בתחום השילוח הבינלאומי , וסל שירותים נלווים ומשלימים ללקוחותינו בארץ ובחו"ל , הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל-אביב.

– בשנת 2008 – רכשה קבוצת אייביטרנס לוגיסטיקה בע"מ כ- 70% מחברת כסלו.

– בשנת 2011 – רכשה קבוצת אייביטרנס לוגיסטיקה בע"מ כ- 30% נוספים מחברת כסלו ואשר נתן לה בלעדיות להיות הבעלים 100% ואשר ידועה בשם אייבי כסלו הובלה ושילוח שותפות מוגבלת כחברה ציבורית הנסחרת בבורסה בישראל.