X

פרוייקטים לוגיסטיים מורכבים

פרוייקטים לוגיסטיים מורכבים

שינוע של סחורה מורכבת או פרויקט ייחודי, דורשים מקצועיות, ידע ויכולות ספציפיות בכדי להביא את המטען המדובר לארץ ללא פגע, בזמן ולשביעות רצונו המלאה של הלקוח.

על מנת לעמוד בסטנדרטים אלו, הקמנו התמחות ספציפית בפרויקטים אלו.

לנו ב-א.כסלו ניסיון עצום בפרויקטים מיוחדים ולא קונבנציונליים. אנו עובדים גם עם החברות המובילות בארץ בכל הקשור לשינוע סחורות מורכבות כגון:
אוטובוסים, צינורות רחבים, מנופים, מתקנים עצומים וכבדים, ועוד…

פרוייקטים לוגיסטיים מורכבים
פרוייקטים לוגיסטיים מורכבים